Měření tlaku: Kdy s ním na pohotovost?

Měření Tlaku

Význam měření tlaku

Měření tlaku, neboli krevního tlaku, je základní zdravotní kontrolou, která nám poskytuje cenné informace o našem kardiovaskulárním systému. Hodnoty krevního tlaku nám říkají, jakým tlakem působí krev na stěny tepen, když srdce pumpuje krev (systolický tlak) a když je srdce v klidu (diastolický tlak). Pravidelné sledování krevního tlaku je klíčové pro včasnou diagnostiku a prevenci kardiovaskulárních onemocnění, jako je hypertenze (vysoký krevní tlak), která je významným rizikovým faktorem pro srdeční infarkt, mozkovou mrtvici a další závažné zdravotní komplikace.

Měření tlaku je důležité pro všechny věkové kategorie, a to i u dětí. Umožňuje nám odhalit případné problémy s krevním tlakem již v raném stadiu a včas zahájit léčbu. Pravidelné kontroly krevního tlaku jsou obzvláště důležité pro osoby s rizikovými faktory, jako je obezita, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu, kouření, nadměrná konzumace alkoholu a genetická predispozice.

Vysoký krevní tlak často neprojevuje žádné příznaky, a proto je někdy označován jako "tichý zabiják". Pravidelné měření tlaku nám umožňuje odhalit hypertenzi i v případě, že se necítíme nemocní. Včasná diagnostika a léčba hypertenze je zásadní pro snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění a prodloužení délky života.

Kromě diagnostiky hypertenze nám měření tlaku pomáhá také sledovat účinnost léčby vysokého krevního tlaku. Pokud užíváte léky na hypertenzi, pravidelné měření tlaku vám a vašemu lékaři umožní sledovat, zda je léčba účinná a zda je třeba ji upravit.

Závěrem lze říci, že měření tlaku je jednoduchý, rychlý a bezbolestný zákrok, který nám poskytuje cenné informace o našem zdraví. Pravidelné kontroly krevního tlaku jsou nezbytné pro včasnou diagnostiku a prevenci kardiovaskulárních onemocnění a pro udržení si dobrého zdraví po celý život.

Normální hodnoty tlaku

Krevní tlak je síla, kterou krev působí na stěny cév. Měří se v milimetrech rtuťového sloupce (mmHg) a vyjadřuje se dvěma hodnotami: systolický tlak (vyšší hodnota) a diastolický tlak (nižší hodnota). Systolický tlak je tlak v tepnách, když srdce pumpuje krev do těla. Diastolický tlak je tlak v tepnách, když je srdce v klidu mezi tepy.

Normální hodnoty krevního tlaku jsou obecně považovány za systolický tlak nižší než 120 mmHg a diastolický tlak nižší než 80 mmHg. Tyto hodnoty platí pro dospělé osoby. U dětí a mladistvých jsou normální hodnoty krevního tlaku nižší.

Pokud je váš krevní tlak trvale vyšší než 140/90 mmHg, máte vysoký krevní tlak, také známý jako hypertenze. Vysoký krevní tlak je závažný zdravotní problém, který může vést k srdečním chorobám, mrtvici, selhání ledvin a dalším zdravotním komplikacím.

Naopak nízký krevní tlak, známý jako hypotenze, je definován jako systolický tlak nižší než 90 mmHg nebo diastolický tlak nižší než 60 mmHg. Nízký krevní tlak může způsobovat závratě, mdloby, únavu a další příznaky.

Pravidelné měření krevního tlaku je důležité pro sledování vašeho zdraví. Pokud máte obavy o svůj krevní tlak, poraďte se se svým lékařem.

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak, často označovaný jako tichý zabiják, je závažný zdravotní problém, který postihuje miliony lidí po celém světě. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že trpí vysokým krevním tlakem, protože se často neprojevuje žádnými zjevnými příznaky. Pravidelné měření krevního tlaku je proto zásadní pro udržení si dobrého zdraví.

Krevní tlak je síla, kterou krev působí na stěny tepen při průchodu tělem. Měří se ve dvou hodnotách: systolický tlak (horní číslo) udává tlak v tepnách, když srdce pumpuje krev, a diastolický tlak (dolní číslo) udává tlak v tepnách, když je srdce v klidu. Vysoký krevní tlak je definován jako systolický tlak 140 mmHg nebo vyšší, nebo diastolický tlak 90 mmHg nebo vyšší.

Neexistuje jediná příčina vysokého krevního tlaku, ale mezi rizikové faktory patří věk, genetika, obezita, nezdravá strava, nedostatek pohybu, kouření a nadměrná konzumace alkoholu. Vysoký krevní tlak může vést k řadě závažných zdravotních komplikací, jako jsou srdeční choroby, mrtvice, selhání ledvin a poškození očí.

Pravidelné měření krevního tlaku je proto nezbytné pro včasnou diagnostiku a léčbu vysokého krevního tlaku. Měření krevního tlaku si můžete nechat provést u svého lékaře, v lékárně nebo si můžete pořídit domácí tlakoměr. Pokud vám byl diagnostikován vysoký krevní tlak, je důležité dodržovat pokyny lékaře ohledně léčby, která může zahrnovat změnu životního stylu, jako je zdravější stravování, pravidelné cvičení, zhubnutí a omezení soli a alkoholu, a/nebo léky.

Nízký krevní tlak

Nízký krevní tlak, odborně nazývaný hypotenze, je stav, kdy je hodnota krevního tlaku nižší, než se považuje za normální. Zatímco vysoký krevní tlak je známý svými riziky, nízký krevní tlak často uniká pozornosti. Mnoho lidí s nízkým tlakem nepociťuje žádné příznaky a žijí bez omezení. Problémy mohou nastat, pokud je nízký tlak doprovázen symptomy jako závratě, mdloby, únava, rozmazané vidění nebo zmatenost. Tyto příznaky signalizují, že tělo nemusí dostávat dostatek kyslíku.

Měření krevního tlaku je jednoduchý a bezbolestný proces, který odhalí jak vysoký, tak i nízký tlak. Provádí se pomocí tlakoměru, který měří tlak krve v tepnách během srdečního cyklu. Výsledek měření se udává ve dvou hodnotách: systolický tlak (vyšší hodnota) a diastolický tlak (nižší hodnota). Obecně se za nízký krevní tlak považuje hodnota pod 90/60 mmHg.

Příčiny nízkého krevního tlaku jsou různé. Může se jednat o dehydrataci, nedostatek spánku, nízký obsah cukru v krvi, ale i o závažnější stavy, jako jsou srdeční choroby, hormonální nerovnováha nebo anémie. Důležité je identifikovat příčinu nízkého tlaku a zahájit případnou léčbu.

Pokud máte podezření na nízký krevní tlak, je vhodné navštívit lékaře. Ten provede komplexní vyšetření a doporučí další postup. V některých případech postačí úprava životního stylu, jako je dostatečný příjem tekutin, vyvážená strava a pravidelný pohyb. V jiných případech může být nutná medikamentózní léčba.

Domácí měření tlaku

Měření tlaku v domácím prostředí se stalo nepostradatelnou součástí péče o zdraví. Pravidelná kontrola krevního tlaku nám umožňuje sledovat jeho hodnoty a včas odhalit případné výkyvy. Tyto informace jsou pro lékaře nesmírně cenné, neboť nám pomáhají lépe porozumět našemu zdravotnímu stavu a upravit léčbu vysokého krevního tlaku, pokud je to nutné.

Na trhu je k dispozici široká škála tlakoměrů pro domácí použití. Moderní digitální tlakoměry jsou uživatelsky přívětivé a poskytují přesné výsledky. Měření je rychlé a bezbolestné. Stačí si nasadit manžetu na paži a stisknout tlačítko. Tlakoměr automaticky nafoukne manžetu a po chvíli zobrazí hodnoty systolického a diastolického tlaku, stejně jako tepovou frekvenci.

Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků je důležité dodržovat několik jednoduchých pravidel. Před měřením bychom si měli dopřát alespoň pět minut klidu a relaxace. Během měření bychom měli sedět v pohodlné poloze s opřenými zády a nohama na podlaze. Paži, na které měříme tlak, bychom měli volně položit na stůl tak, aby manžeta byla ve výšce srdce. Důležité je také dbát na správnou velikost manžety. Příliš malá nebo velká manžeta může zkreslit výsledky měření.

Pravidelné domácí měření tlaku nám dává možnost aktivně se podílet na péči o své zdraví. Díky včasnému odhalení vysokého krevního tlaku můžeme minimalizovat riziko vzniku závažných zdravotních komplikací, jako jsou srdeční choroby, mozková mrtvice nebo onemocnění ledí. Pamatujte, že informace z domácího měření tlaku by měly být vždy konzultovány s lékařem.

Tipy pro přesné měření

Přesné měření tlaku je klíčové pro sledování vašeho zdraví, obzvláště pokud máte hypertenzi nebo jiné srdeční choroby. Zde je pár tipů, jak na to:

Měření provádějte vždy ve stejnou dobu, ideálně ráno a večer.

Před měřením si dopřejte alespoň 5 minut klidu, vyhněte se kávě, cigaretám a těžkým jídlům.

Seďte vzpřímeně s opřenými zády a nohama na podlaze, paži mějte volně položenou na stole ve výši srdce.

Během měření nemluvte a zbytečně se nehýbejte.

Používejte správně zvolenou velikost manžety tonometru, příliš těsná nebo volná manžeta může zkreslit výsledky.

Měření opakujte dvakrát s odstupem alespoň jedné minuty a zaznamenávejte si obě hodnoty.

Pokud se vaše hodnoty tlaku pravidelně liší o více než 10 mmHg, poraďte se se svým lékařem.

Nezapisujte si pouze hodnoty tlaku, ale i datum, čas a případné okolnosti, které mohly měření ovlivnit (stres, fyzická aktivita).

Pravidelně svůj tonometr kontrolujte a kalibrujte, abyste se ujistili, že měří správně.

Pamatujte, že domácí měření tlaku nenahrazuje kontrolu u lékaře.

Publikováno: 02. 07. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Vendelína Šmerhová

Tagy: měření tlaku | zdraví