Placenta: Tajemný orgán, který ovlivňuje naše zdraví

Placenta je orgán, který hraje klíčovou roli během těhotenství. Tento vysoce specializovaný orgán se vytváří v děloze a upevňuje se k stěně dělohy. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat živiny, kyslík a ochranu pro rostoucí plod. Placenta také produkuje hormony, které pomáhají udržovat těhotenství a řídí jeho průběh. V tomto článku se podíváme podrobněji na funkce placenty a jak může mít její narušení nebo problémy dopad na mateřské zdraví a vývoj plodu.

Definice placenty

Placenta je orgán, který se nachází v těle těhotné ženy a slouží k nutričnímu spojení mezi matkou a plodem. Jedná se o masitou strukturu, která v průběhu těhotenství roste, aby mohla zajistit dostatek živin pro správný vývoj plodu. Placenta přijímá kyslík a živiny z krve matky a přenáší je do krevního oběhu plodu prostřednictvím pupečníku. Zároveň pak filtruje odpadní produkty z těla plodu a odvádí je zpět do těla matky k vyloučení. Bez placenty by nebylo možné udržet správný vývoj plodu během těhotenství a jeho narození by bylo ohroženo.

Struktura a funkce placenty

Placenta je orgán, který vzniká během těhotenství a slouží jako spojení mezi matkou a plodem. Jeho hlavní funkcí je zajištění přenosu živin, kyslíku a hormonů z matky na plod a obráceně také odplavování odpadních látek z plodu. Placenta se skládá z mnoha drobných cév, které propojují mateřský krevní oběh s placentou a umožňují tak potřebné výměny. Kromě toho placenta produkuje hormony, které jsou nezbytné pro udržení těhotenství a správný vývoj plodu. Struktura placenty je velmi důležitá pro její funkci a každá změna v této struktuře může vést ke komplikacím během těhotenství.

Vývoj placenty během těhotenství

Placenta je orgán, který se vytváří během těhotenství a slouží k propojení plodu s mateřským organismem. V průběhu těhotenství dochází k postupnému vývoji placenty a její funkcionalitě. Na začátku těhotenství se placenta skládá z tzv. tkání trofoblastu, které se následně diferencují do dvou vrstev – cytotrofoblastu a syncytiotrofoblastu. Tyto vrstvy společně tvoří choriovnici, která se stará o přívod kyslíku a živin pro růst plodu.

Během dalšího vývoje dochází k růstu cévní sítě v placentě. Z ní se vyvinou velké tepny a žilky, které umožní transport živin z matky do plodu a odstraňování odpadních látek zpátky do matčiny krve. Placenta také produkuje hormony, jako například humánový choriový gonadotropin (hCG), který je důležitý pro udržení těhotenství.

V průběhu celého těhotenství probíhajícím přes devět měsíců pak dochází ke stálému rozšiřování placenty a zvyšování její funkčnosti. Po porodu je placenta oddělena a vyhozena z těla ženy jako odpadní produkt.

Důležitost placenty pro zdraví matky a plodu

Placenta je orgán, který hraje velmi důležitou roli při vývoji plodu a udržování zdraví matky během těhotenství. Jedná se o unikátní tkáňový orgán, který se vytváří během prvních týdnů těhotenství z buněk embrya a sliznice dělohy. Placenta slouží jako spojení mezi matkou a plodem, umožňuje přenos živin, kyslíku a hormonů z matčiny krve do krevního oběhu plodu a zpět. Dále také funguje jako filtr pro škodlivé látky a odpadní produkty, které jsou odváděny z těla matky prostřednictvím placenty. Kromě toho má placenta také roli v imunitní obraně plodu proti infekcím. Je proto naprosto klíčové chránit a udržovat zdravou funkci placenty během celého těhotenství, aby byl zajistěn správný vývoj plodu i dobré zdravotní stav matky.

Možné problémy spojené s placentou

Placenta je orgán umístěný v děloze, který má za úkol spojovat matčinu a plodovou krevní oběh. Přestože tato tkáň obvykle funguje bez problémů, mohou se objevit některé komplikace. Mezi tyto problémy patří například placenta previa - stav, při kterém se placenta nachází blízko nebo překrývá děložní hrdlo, což může způsobit krvácení během porodu. Dalším možným problémem je abrupce placenty, při které dochází ke ztrátě spojení mezi placentou a stěnou dělohy. To může vést k vážným potížím jak pro matku, tak pro plod. Pokud dojde k narušení funkce placenty, může docházet ke snížení průtoku krve do plodu a tedy k nedostatečnému přísunu živin a kyslíku. Prognóza těchto situací závisí na rychlosti diagnostiky a podání vhodné léčby.

Diagnostika a léčba poruch placenty

Placenta je orgán tvořený z buněk placento-vnitřní a matčiných. Tento orgán hraje důležitou roli v průběhu těhotenství, protože umožňuje udržování správného vývoje plodu. Porucha placenty může být vážnou komplikací, která může ohrozit jak zdraví matky, tak i plodu.

Diagnostika a léčba poruch placenty jsou velmi důležité pro prevenci jejich negativních následků. Mezi nejčastější příznaky patří krvácení z pochvy, bolesti v podbřišku nebo změna aktivity plodu. Pokud se tyto příznaky objeví, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Pro diagnostiku poruch placenty jsou k dispozici různé metody jako ultrazvukové vyšetření, magnetická rezonance či amniocentéza. Léčba se liší v závislosti na typu poruchy a zahrnuje například klid na lůžku, infuze krve nebo dokonce nutnost císařského řezu.

Je důležité si uvědomit vážnost poruch placenty a dodržovat doporučení odborných lékařů pro správný průběh těhotenství a zdravý vývoj plodu.

Prevence problémů s placentou

Prevence problémů s placentou je klíčová pro zajištění zdravého těhotenství a porodu. Jednou z hlavních prevenčních opatření je udržování dobrého zdraví a životního stylu, jako je pravidelná fyzická aktivita, vyvážená strava a dostatek spánku. Důležité je také pravidelné navštěvování gynekologa a dodržování jeho doporučení, aby byl včas odhalen případný problém s placentou. Dalším faktorem, který může ovlivnit stav placenty, je kouření a užívání alkoholu během těhotenství, proto by se mělo co nejvíce omezit nebo úplně eliminovat. Zásadní vliv na prevenci mohou mít také pravidelné ultrazvukové kontroly, které jsou schopné zachytit předčasný stárnutí placenty či její nesprávnou polohu. Všechny tyto preventivní kroky jsou důležité pro ochranu zdraví matky i dítěte.

Závěrem lze konstatovat, že placenta je významný orgán v těle těhotné ženy, který slouží k ochraně a výživě plodu. Její správná funkce je klíčová pro zdravé těhotenství a porod. V případě jakýchkoli problémů s placentou je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, aby bylo možné minimalizovat rizika pro matku i pro dítě.

Zdroje

Zdroje informací o placentě jsou mnohé a zahrnují jak vědecké publikace, tak i webové stránky věnované této tématice. Mezi klíčové zdroje patří především medicínské časopisy a knihy, které obsahují detailní informace o struktuře a funkci placenty. Kromě toho se lze informovat i na specializovaných internetových portálech nebo prostřednictvím poradenských center pro těhotné ženy. V každém případě je důležité vybírat si ověřené zdroje s garantovanou kvalitou a spolehlivostí informací.

Publikováno: 22. 08. 2023 / Aktualizováno: 25. 08. 2023

Kategorie: zdraví

Autor: Eliška Jiráková

Tagy: placenta | orgán v těle