Spermiogram: Kdy a proč ho podstoupit?

Spermiogram

Co je spermiogram?

Spermiogram, někdy nazývaný také analýza spermatu, je laboratorní test, který hodnotí kvalitu a kvantitu spermií v ejakulátu muže. Jedná se o základní vyšetření v rámci diagnostiky mužské neplodnosti a pomáhá určit, zda a do jaké míry může být mužský faktor příčinou problémů s početím. Spermiogram zkoumá celou řadu parametrů, které dohromady vytváří komplexní obraz o zdraví a funkčnosti spermií. Mezi nejdůležitější parametry patří:

Objem ejakulátu: Množství ejakulátu vyprodukovaného při jedné ejakulaci.

Koncentrace spermií: Počet spermií přítomných v jednom mililitru ejakulátu.

Motilita spermií: Schopnost spermií pohybovat se progresivně vpřed, což je nezbytné pro oplodnění vajíčka.

Morfologie spermií: Tvar a struktura spermií, které ovlivňují jejich schopnost proniknout do vajíčka.

Kromě výše zmíněných základních parametrů může spermiogram zahrnovat i další testy, jako je například vyšetření pH ejakulátu, viskozity, přítomnosti bílých krvinek a protilátek proti spermiím. Výsledky spermiogramu se porovnávají s referenčními hodnotami stanovenými Světovou zdravotnickou organizací (WHO), které definují normální parametry spermatu. Pokud jsou výsledky spermiogramu abnormální, neznamená to nutně, že je muž neplodný. Může to však indikovat problém, který je vhodné dále vyšetřit a případně léčit.

Proč se provádí?

Spermiogram, neboli vyšetření spermatu, se provádí z několika důvodů. Především slouží k posouzení mužské plodnosti. Pokud pár nemůže dosáhnout těhotenství přirozenou cestou, je spermiogram jedním z prvních a základních vyšetření, které pomůže odhalit příčinu. Analýza spermatu zkoumá množství, pohyblivost a tvar spermií, což jsou faktory ovlivňující schopnost oplodnit vajíčko. Spermiogram se dále využívá k monitorování účinnosti léčby neplodnosti, ať už se jedná o medikaci nebo chirurgický zákrok. V neposlední řadě může být spermiogram indikován i po vasektomii, tedy chirurgické sterilizaci, k potvrzení absence spermií v ejakulátu.

Kdy test podstoupit?

Načasování hraje u spermiogramu klíčovou roli. Vyšetření kvality spermií se zpravidla doporučuje mužům, kteří po roce nechráněného pohlavního styku stále nepočali dítě. Není ale nutné čekat tak dlouho, pokud existují jiné faktory, které by mohly ovlivňovat plodnost. Mezi ně patří například: věk nad 40 let, prodělané operace varlat, problémy s erekcí, nízká hladina testosteronu, hormonální nerovnováha, vystavení se toxinům nebo radiaci, užívání některých léků, anamnéza zmařeného těhotenství u partnerky. V těchto případech je vhodné navštívit lékaře a zkonzultovat s ním načasování spermiogramu.

Důležitá je také správná příprava na vyšetření. Obvykle se doporučuje 2-5 denní abstinence od ejakulace, vyvarování se alkoholu, kouření a stresu. Dodržení těchto pokynů maximalizuje přesnost výsledků a pomůže lékaři stanovit relevantní diagnózu.

Jak se připravit?

Příprava na spermiogram je klíčová pro získání co nejpřesnějších výsledků. Před odběrem vzorku spermatu je doporučena sexuální abstinence v délce 2 až 5 dnů. Příliš krátká abstinence může zkreslit výsledky, naopak delší abstinence může negativně ovlivnit pohyblivost spermií. Důležité je vyvarovat se také alkoholu, kouření a drog, a to minimálně týden před vyšetřením. Tyto látky mohou mít negativní vliv na kvalitu spermií. Stejně tak je vhodné omezit pobyt v sauně a horké koupele, které mohou dočasně snížit počet spermií. Před odběrem vzorku je nutné důkladně si umýt ruce a genitálie teplou vodou a mýdlem. Vzorek spermatu by měl být odebrán masturbací přímo do sterilní nádobky, kterou obdržíte v ordinaci lékaře. Je důležité, abyste se při odběru cítili uvolněně a v klidu, stres a nervozita mohou negativně ovlivnit kvalitu spermatu. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně přípravy na spermiogram, neváhejte se obrátit na svého lékaře.

Průběh vyšetření

Před samotným vyšetřením spermiogramu je nutné dodržet několik kroků pro zajištění co nejpřesnějších výsledků. Obvykle se doporučuje abstinence od ejakulace po dobu 2-7 dní před odběrem vzorku. Tato doba umožňuje nashromáždit dostatečné množství spermií pro analýzu. Je důležité vyhnout se během této doby sexuální aktivitě, včetně masturbace. Vzorek spermatu se odebírá masturbací přímo do sterilní nádobky, kterou pacient obdrží v laboratoři. Je důležité, aby byl odebrán celý objem ejakulátu, protože i malé ztráty mohou ovlivnit výsledky vyšetření. Po odběru se vzorek zkapalní, což obvykle trvá 15-30 minut při pokojové teplotě. Poté laboratorní technik vyhodnotí vzhled spermatu, jako je jeho barva, konzistence a objem. Následně se vzorek analyzuje pod mikroskopem, aby se zjistila koncentrace spermií, jejich pohyblivost a morfologie. Vyhodnocuje se také přítomnost dalších buněk, jako jsou bílé krvinky nebo bakterie.

Hodnocení výsledků

Hodnocení spermiogramu a vyšetření kvality spermií se neomezuje pouze na prosté konstatování "normální" či "abnormální". Jde o komplexní analýzu mnoha faktorů, které dohromady vytváří ucelený obrázek o plodnosti muže. Mezi klíčové parametry patří koncentrace spermií, jejich pohyblivost a morfologie (tvar). Důležitá je také informace o objemu ejakulátu, pH a přítomnosti bílých krvinek. Pro hodnocení výsledků se používají referenční hodnoty stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Tyto hodnoty představují jakýsi "průměr" u zdravých, plodných mužů. Je však důležité si uvědomit, že i muži s hodnotami mírně odchylnými od normy mohou být stále plodní. Naopak, normální spermiogram nezaručuje stoprocentní plodnost. Výsledky spermiogramu je proto vždy nutné interpretovat v kontextu s dalšími faktory, jako je věk partnerky, délka snažení o početí a celkový zdravotní stav páru. V případě zjištění abnormalit je na místě konzultace s lékařem – specialistou na reprodukční medicínu (androlog). Ten na základě komplexního vyšetření a anamnézy navrhne další postup.

Možné příčiny potíží

Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu spermií a vést k problémům s plodností. Mezi nejčastější příčiny patří:

  • Hormonální nerovnováha: Testosteron a další hormony hrají klíčovou roli v produkci spermií.
  • Varikokéla: Jedná se o rozšíření žil v šourku, které může negativně ovlivnit tvorbu spermií.
  • Infekce: Záněty prostaty, varlat nebo nadvarlat mohou poškodit spermie.
  • Genetické faktory: Některé genetické poruchy mohou ovlivnit počet a kvalitu spermií.
  • Životní styl: Kouření, alkohol, drogy, stres a nezdravá strava mohou negativně ovlivnit spermiogram.
  • Vystavení teplu: Časté saunování, horké koupele a nošení těsného oblečení může zvýšit teplotu varlat a snížit produkci spermií.
  • Léky: Některé léky, jako jsou steroidy a chemoterapie, mohou ovlivnit kvalitu spermií.
  • Nemoci: Cukrovka, onemocnění štítné žlázy a další chronická onemocnění mohou mít negativní dopad na plodnost.
  • Poranění varlat: Úrazy a operace v oblasti varlat mohou poškodit tkáně a ovlivnit produkci spermií.

V některých případech se příčina potíží s kvalitou spermií nezjistí. V takovém případě hovoříme o idiopatické neplodnosti. Je důležité si uvědomit, že spermiogram je pouze jedním z faktorů ovlivňujících plodnost. Pro komplexní posouzení plodnosti je nutné zohlednit i další faktory, jako je věk partnerky, její menstruační cyklus a celkový zdravotní stav páru.

Léčba a možnosti

Léčba neplodnosti mužského faktoru závisí na příčině a závažnosti zjištěných abnormalit ve spermiogramu. V některých případech, jako jsou hormonální nerovnováhy, infekce nebo obstrukce, může být léčba zaměřena na odstranění příčiny a obnovení přirozené plodnosti.

V případech, kdy je počet spermií nízký nebo jejich pohyblivost omezená, mohou být zváženy asistované reprodukční techniky (ART). Nejběžnější metodou ART je intrauterinní inseminace (IUI), při které jsou spermie speciálně upraveny a zavedeny přímo do dělohy ženy v době ovulace.

Pokud je počet spermií velmi nízký nebo spermie nejsou schopny samy oplodnit vajíčko, může být nutné zvážit oplodnění in vitro (IVF) nebo intracytoplazmatickou injekci spermie (ICSI). Při IVF jsou vajíčka odebrána z vaječníků ženy a oplodněna spermiemi v laboratorních podmínkách. Při ICSI je jedna spermie vstříknuta přímo do vajíčka.

Kromě výše uvedených metod existují i další možnosti léčby, jako je chirurgické odstranění varikokély (rozšířené žíly v šourku) nebo hormonální terapie. Je důležité si uvědomit, že neexistuje univerzální řešení a léčba by měla být vždy individuálně přizpůsobena potřebám pacienta.

Doporučení pro muže

Kvalita spermií hraje klíčovou roli v mužské plodnosti. Pokud plánujete rodinu, je důležité věnovat pozornost faktorům, které ji ovlivňují. Strava bohatá na ovoce, zeleninu a celozrnné produkty dodá tělu potřebné vitamíny a antioxidanty. Naopak tučná jídla, fast food a nadměrný příjem cukru mohou mít negativní dopad. Pravidelný pohyb, alespoň 30 minut denně, prospívá celému organismu a i kvalitě spermií. Vyhněte se však příliš intenzivnímu tréninku, který může mít opačný efekt. Kouření cigaret a konzumace alkoholu snižují počet a pohyblivost spermií. Omezte je na minimum nebo je ideálně zcela vyřaďte.

Dlouhodobý stres může negativně ovlivnit hormonální rovnováhu a produkci spermií. Hledejte způsoby, jak zvládat stres, ať už je to jóga, meditace nebo procházky v přírodě. Vysoká teplota v oblasti šourku může snížit produkci spermií. Noste volnější spodní prádlo z prodyšných materiálů a omezte dlouhé horké koupele. Některé léky, jako jsou některá antibiotika nebo léky na depresi, mohou ovlivnit kvalitu spermií. Pokud užíváte nějaké léky a plánujete rodinu, poraďte se se svým lékařem o jejich možném vlivu.

Publikováno: 03. 07. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Eliška Jiráková

Tagy: spermiogram | vyšetření kvality spermií