nervová soustava

Nervová Soustava

Anatomie nervové soustavy: Klíč k porozumění vašemu zdraví

Nervová soustava je jednou z nejdůležitějších soustav v našem těle. Je to složitý systém, který zajišťuje přenos informací a řízení činností v našem organismu. Bez nervové soustavy bychom nebyli schopni vnímat svět kolem sebe, pohybovat se, myslet nebo cítit emoce. Nervová soustava se skládá ze dvou hlavních částí...