stav psychického útlumu

Depress

Czech Deprese: Když duše stůně tichem

Co je deprese? Deprese není jen špatná nálada nebo smutek, který po pár dnech přejde. Je to závažná duševní porucha, která ovlivňuje to, jak se cítíme, myslíme a chováme. Projevuje se přetrvávajícími pocity smutku, beznaděje a ztráty zájmu o aktivity, které nám dříve přinášely radost. Mezi další příznaky patří...